PERSONAL HEALER

mielenvapautta, elinvoimaa, luovuutta

VETÄYTYMINEN- KURSSI

Tällä kurssilla saat mahdollisuuden irrottautua sinua arjesta kuormittavista asioista, hektisyydestä ja vaatimuksista. Saat sopivasti tilaa ja aikaa olemiseen ja rauhoittumiseen sinulle tärkeiden asioiden äärelle. Uusi paikka, uudet ihmiset ja tiivis päiväohjelma katkaisevat riittävästi ei- toivottua yhteyttä totuttuun, rajoituksiin ja suorittavaan arkimieleen. Ammennat kurssilta uutta ymmärrystä omista vaikutusmahdollisuuksista, konkreettisia työkaluja ja harjoituksia muutoksen aikaansaamiseksi ja sen jatkamiseksi omassa arjessa. Inspiroidut vertaishengestä toisilta kurssilaisilta.

Kurssi alkaa puhdistautumisella, jota lähestytään fyysisesti ayurvedisen kasvisruokavalion, itsehoitoniksien, rauhallisen ympäristön ja lempeän kehonhuollon siivittämänä. Henkisesti vapaudumme erilaisin harjoittein vanhentuneista, rajoittavista uskomuksista ja toimintatavoista sekä kuormittavista tunteista.

Puhdistautumisen jälkeen lisäämme ymmärrystä henkilökohtaisista mahdollisuuksista ja vahvistamme motivaatiota merkittäviin elämänlaatua parantaviin muutoksiin. Nämä voivat olla kehollisia (parantuminen) tai taloudellisia, ihmissuhteissa tai elämäntarkoituksessa saavutettavia parannuksia. Tutustumme esimerkkeihin ihmisten supervoimista, potentiaalista, joka on ihmisen tavoitettavissa. Joogafilosofia, epigenetiikka, molekyylibiologia, neurokardiologia ja kvanttifysiikka ovat esimerkkejä tieteistä ja selitysmalleista, jotka ovat tuottaneet näitä tietoja ihmisen hyödynnettäviksi. Avaamme näitä tutkimustuloksia ja näkemyksiä maalaisjärjellisellä tyylillä. Tutkimme meditaation eri muotoja, joilla erilaisia tutkittuja vaikutuksia. Näitä ovat mm. hengityksen seuraaminen, sydänmeditaatio ja hyväksyvä tietoinen läsnäolo. Teoriaan tutustumisen rinnalla teemme koko kurssin ajan jokaiselle hyödyllisiä harjoituksia (mm. hengitys- ja meditaatioharjoitteet).

Uuden tiedon ja käytännönläheisten sovellusten esittelyn ja harjoittelun jälkeen on aika koota työkaluja omaan reppuun ja uudistuneeseen arkeen kotona. Kurssin tarkoituksena on vahvistaa henkilökohtaista toimijuutta, omaa voimaa ja askeleiden ottamista kurssin jälkeen kohti haluttua elämää. Ymmärryksen ja työkalujen vieminen omaan arkielämään on helpompaa niiden tultua tutuiksi viikonlopun aikana.

Kurssiin kuuluu muutamia ennakkotehtäviä (lukemista, kirjoitus- ja kuvallisen ilmaisun harjoitteita). Uuden oppimista ja sisäistämistä edistävät paikan päällä paitsi puhdistava ruokavalio, hyvät unet ja muu rentoutuminen, niin myös kävelyretket keväisessä Kolin luonnossa. Sään mahdollistaessa käydään myös todistamassa auringonnousua.

Seuraava kurssi järjestetään elokuussa 2020.

Vieritä ylös