Tartu sinäkin hyvinvointisi ohjaksiin

”Koulutan ja ohjaan sitä, mitä haluan itse enemmän oppia. Tarjoan kohtaamisia, jotka kannustavat itsetutkiskeluun ja lähentävät ihmisiä kunnioittavan vuorovaikutuksen kautta toisiinsa. Tällöin mahdollistuu vertaistuki ja luova tekijyys avaimina eheyttävään muutokseen (sisältäen kokemuksen yhteydestä, johonkin kuulumisesta, osallistumisesta ja vaikuttamisesta). Rakennan siltaa ihmisiä, ja yleisemmin eläviä olentoja, yhdistävään muutokseen.

Olen itsekin löytöretkellä ja omalla polulla kohti kokonaisvaltaista terveyttä ja hyvinvointia.

Omaa taustaani leimaavat homealtistuksista ja sikapiikistä alkaneet krooniset vaivat. Vuonna 2017 sain jyrkän kilpirauhasdiagnoosin. Eletyn oman kokemuksen ainutlaatuinen voima tarjoaa mahdollisuuksia vertaistuelle, läsnäololle, yhteiselle ihmettelylle ja inspiraatiolle. Syvällisempiä päiväkirjamerkintöjäni voit lukea Facebookin Personal Healer- vertaistukiryhmästä.

Oma näkemykseni on, että terveydelliset haasteet ovat tienviittoja, kutsuja muutokseen, kohti aidompaa, syvällisempää elämää. Muutokseen antautuminen vie kohti kasvua ja oppimista, uutta täydempää elämää, kokonaisvaltaista terveyttä ja hyvinvointia. Koen että se on itselläni ollut pitkälti rakkauden esteiden purkamista. Siinä voimapaikkani ja sielunmaisemani Koli on ollut keskeisessä asemassa. Siitä voit lukea lisää oheisista kirjaliitteistä (Metsän Ovi ja muita kertomuksia, Leena-Kaisa Laakso, s.119-123). Itselleni intialainen elämäntaidon oppi, ayurveda, on ollut viime vuosina korvaamattoman upea tuki. Siinä käsitellään lääkkeettömiä ”itsehoitoja”, terveellisiä elämäntapoja laajasti ja huomioiden yksilölliset eroavaisuudet ja tarpeet. Lue lisää: Helena & Elämän tasapaino >>

Koulutukseltani olen tukiohjaaja (SMS), jooganohjaaja (SJL) ja sosiaalipedagogisen hevos- ja koiratoiminnan ohjaaja. Ammatilliselta koulutukseltani olen alun perin kauppatieteilijä (KTM, BBA). Kansainvälisen markkinointiin liittyvän uran jälkeen olen orientoitunut enemmän kutsumukseni suuntaan, kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin edistämistyön pariin. Viimeiset 10 vuotta olen opiskellut hyvinvointia oman toiminimeni, Suomen Hoivakoiran, kautta.”

Helena Prepula- oman elämänsä Personal Healer


"Toivon voivani auttaa ihmisiä
kampeamaan itsensä ulos stressipyörästä
merkityksellisten kohtaamisten avulla"

Haavoitumme ja parannumme suhteessa toisiin

Ihmiset ovat alttiita haavoittumaan ihmissuhteissaan emotionaalisesti. Tämä tapahtuu usein jo lapsena erilaisissa yhteisöissä (lapsuudenperhe, hoitopaikat, koulu jne.) Haavoittumisesta seuraa sisäistä henkistä painetta, stressioireilua, mielenterveysongelmia sekä erilaista riippuvuuskäyttäytymistä. Ajaudumme kauas omasta eheästä ja hyvinvoivasta itsestämme. Ennemmin tai myöhemmin, määrätyissä olosuhteissa, tällainen haavoittuminen voi myötävaikuttaa myös erilaisten kroonisten sairauksien puhkeamiseen.

Nykyaikana haavoittuminen tuntuu olevan enemmän sääntö kuin poikkeus. Käsi sydämmellä: Kuinka monta ihmistä tunnet, joka ei olisi jollain tapaa riippuvainen? Riippuvaisuudella tarkoitan tässä sellaista toimintaa, jolla turrutetaan/”itsehoidetaan” mielen ahdistusta, vaikeita tunteita (esim. pelaaminen, shoppailu, työ/opiskelu, urheilu, ruoka, sokeri, alkoholi, huumeet, lääkkeet, some/teknologia, läheisriippuvuus jne.). Minusta tuntuu siltä, että lähinnä vain pienet lapset ja lemmikit sekä luontokappaleet ovat esimerkkejä isommista ryhmistä, jotka ovat perusolemuksiltaan tasapainoisia, hetkessä eläviä ja iloisia.Toivottavasti tulevaisuudessa tässä ryhmässä olisi myös enemmän aikuisia ihmisiä.

Ympäristöllämme, siihen kuuluvilla ihmisillä ja muilla elävillä olennoilla sekä yhteisön kulttuurilla on parantumisprosessissa iso merkitys (kuten myös haavoittumisessa). On tärkeää ymmärtää minkälaiset arvot, asenteet ja uskomukset meitä ja lähimmäisiämme ohjaavat ja kuinka ne vaikuttavat tunteisiimme, ajatteluumme, valintoihimme ja toimintatapoihimme. Haavoittumisen parantamiseen tarvitaan kokonaisvaltaista parantamiskäsitystä, joka ottaa huomioon juurisyyt (esim. traumatisoituminen lapsuudessa) eikä pelkkiä seurauksia (esim. krooninen stressi). Tämä sisältää kehon, mielen, henkisyyden sekä sosiaalisen ulottuvuuden.

Personal Healer -työn syvällisimpänä tavoitteena on uudistuminen, kestäväksi tarkoitettu muutos, joka tarjoaa entistä parempaa elämänlaatua. Muutosten tekemisessä törmäämme rajoittaviin ja usein haitallisiin uskomuksiin ja tottumuksiin. Näiden muokkaaminen on haastavaa ilman huomiota mielentilaamme. Siksi tunne- ja tietoisuustaitojen kehittäminen on elämäntapojen muutostyössä tärkeää. Terveyttä ja hyvinvointia edistäviä asioita lisätään arkeen harkitussa järjestyksessä, yksilöllisen elämäntilanteen puitteissa.

MIELENVAPAUTTA, ELINVOIMAA, LUOVUUTTA
Scroll to Top